Søknadsskjema

SØKNADSSKJEMA
FYLL INN OG SKRIV UT

  • Påmeldingsskjema Den Norske Skolen - Malaga

  • OPPLYSNINGER OM ELEVEN:
  • SØKNADEN GJELDER:
  • Grunnskole - vitnemål/karakterutskrift fra grunnskole må vedlegges

  • OPPLYSNIGER OM FORESATTE:
  • Elevopplysninger som holdes tilbake, vil senere kunne føre til tap av skoleplassen. Elevene forplikter seg til å følge skolens ordensregler og planer utarbeidet av skolen.

    STED-DATO-UNDERSKRIFT: