Søknadsprosessen

KVALITETSUTDANNING FOR
NORSKE BORGERE I SPANIA

Søknadsprosessen

Søknadsprosessen

Slik søker du skoleplass på ved Norske Skolen, Malaga:

For å søke skoleplass for et helt skoleår, er søknadsfristen 1. februar våren før. Altså 1. februar 2018 for skoleåret 2018/2019.

NB: Skolen tar kun inn elever to ganger i året. Nye elever må være på plass til høstsemesteret senest 30. september, og siste mulighet for vårsemesteret er første skoledag etter nyttår.

Se for øvrig vårt inntaksreglement for retningslinjer for elevplass. Skolen har som policy å ikke innvilge kortidsplasser på mindre enn tre uker. Vær oppmerksom på at levert/innsendt søknad ikke garanterer skoleplass. Vent på positiv bekreftelse fra skolen. Det gjøres også oppmerksom på at mangelfulle eller feilaktige opplysninger i søknaden kan medføre tapt skoleplass. Skolen krever fremvist pass (kopi av dette) vedlagt søknaden. Ta kontakt dersom du ikke får respons på søknaden i løpet av noen dager.

Søknadsprosessen

Prisliste Skoleåret 2017/18

Barnetrinnet, pr. år NOK 24.000,-
Ungdomstrinnet, pr. år NOK 26.000,-
Kantine høsttermin 1600.- og vårtermin 2400.-

(Det er frivillig å delta i kantineordningen)

Søskenmoderasjon:
Man betaler full avgift for den eldste eleven. Fra og med andre elev får man en rabatt på:
NOK 1600,- for høsttermin, og NOK 2400,- for vårtermin.

Korttidsplasser
Barnetrinn, korttid NOK 2.418,-/mnd
Ungdomstrinn, korttid NOK 2.475,-/mnd

Søknader pr mail sendes til post@dnsmalaga.com
Se også link til søknadsskjema HER.

Søknadsprosessen

Skolepenger

Betaling av skoleplass, gjøres til skolens kontonummer. Bruk elevens navn og termin som referanse.

Betalingsfrist for høstterminen er den 1. mars, og for vårtermin den 10. desember.

Fundacion Cultural Noruega:
Kontonr: 02370605309167584714.
IBAN: ES7602370605309167584714
SWIFT : CSURES2C