Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

FORELDRENES ARBEIDSUTVALG
FAU

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

Gjennom arbeid i FAU blir du kjent med de andre foreldrene på skolen.

FAU er bindeleddet mellom foreldre og skole, og består av en klassekontakt og en vara fra hver klasse. FAU deltar aktivt i elevenes hverdag, organiserer aktiviteter og mye annet gøy. Blir du med i FAU er du en av de heldige som blir kjent med mange på og rundt skolen vår, får være med å bestemme hva som skal skje, planlegge og fordele oppgaver. Ved skolen vår ønsker vi at alle foreldrene skal være med å bidra litt for å bygge et godt og inkluderende miljø.

FAU driver kafe på skolen en gang i uken. Denne oppgaven rullerer mellom alle foreldrene, og inntektene går tilbake til barnas miljø og diverse aktiviteter i og utenom skoletid. Spansk kulturfest, juleverksted, dugnader, fotballturneringer og diverse utflukter støttes av FAU med både penger og arbeidsinnsats. Hvert år bidrar FAU økonomisk slik at elevene kan reise på tur til en storby, til Marokko, Sevilla, Granada eller Cordoba.

VI MINNER OM FORELDRECAFÉ VED FAU-BUA HVER TIRSDAG ETTER SKOLETID.

VELKOMMEN!

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Kiosken “Faubua” drives av foreldrene.

En sosial samlingspass hver tirsdag.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

FAU er sosialt og hyggelig

Vi vil at foreldrene skal trives!

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) for skoleåret 2016/17, består av følgende personer:

  • Leder: Viktoria A Stadheim
  • Nestleder: Elisabeth Schadenberg Mathiassen
  • Kasserer: Mona Yasmin Øverås
  • Referent: Linda Manin

Foreldrerepresentanter:

1. og 2. trinn: Linda Manin

Vara: Tone Elisabeth Stjernqvist

3. og 4. trinn: Mona Yasmin Øverås

Vara: Vanessa Moe

5. trinn: Laila Rylandsholm

Vara: Elisabeth Schadenberg

6. trinn: May-Lise Gundersen

Vara: Søren Laursen

7. trinn: (mangler)

Vara: (mangler)

8. trinn: Viktoria A. Stadheim

Vara: Ståle Bolstad

9. trinn: Heidi P. Gravfort

Vara: Anne Rita Olufsen

10. trinn: Kari Lena Lindbæk

Vara: Anita Garrod

DSC_0138