Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

FORELDRENES ARBEIDSUTVALG
FAU

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

Gjennom arbeid i FAU blir du kjent med de andre foreldrene på skolen.

FAU er bindeleddet mellom foreldre og skole, og består av en klassekontakt og en vara fra hver klasse. FAU deltar aktivt i elevenes hverdag, organiserer aktiviteter og mye annet gøy. Blir du med i FAU er du en av de heldige som blir kjent med mange på og rundt skolen vår, får være med å bestemme hva som skal skje, planlegge og fordele oppgaver. Ved skolen vår ønsker vi at alle foreldrene skal være med å bidra litt for å bygge et godt og inkluderende miljø.

FAU driver kafe på skolen en gang i uken. Denne oppgaven rullerer mellom alle foreldrene, og inntektene går tilbake til barnas miljø og diverse aktiviteter i og utenom skoletid. Spansk kulturfest, juleverksted, dugnader, fotballturneringer og diverse utflukter støttes av FAU med både penger og arbeidsinnsats. Hvert år bidrar FAU økonomisk slik at elevene kan reise på tur til en storby, til Marokko, Sevilla, Granada eller Cordoba.

VI MINNER OM FORELDRECAFÉ VED FAU-BUA HVER TIRSDAG ETTER SKOLETID.

VELKOMMEN!

Kiosken “Faubua” drives av foreldrene.

En sosial samlingspass hver tirsdag.

FAU er sosialt og hyggelig

Vi vil at foreldrene skal trives!

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) for skoleåret 2017/18, består av følgende personer:

  • Leder: Rania Nyseth
  • Nestleder: Åshild Toppe
  • Kasserer: Erik Tønnesen
  • Referent: Jannicke Runde
  • Foreldrerepresentanter:

1. og 2. trinn: Tone Elisabeth Stjernqvist

Vara: Camilla Aune

3. og 4. trinn: Bodil Therese Grinde

Vara: Rania Nyseth

5. trinn: Åshild Toppe

Vara: Hanne Refsdal

6. trinn: Jannicke Runde

Vara: Laila Rylandsholm

7. trinn: Eirik Takle

Vara: Naibi Perez

(Ansvar innkjøp i FAUbua)

8. trinn: Djamal Belarbi

Vara: (mangler)

9. trinn: Erik Tønnesen

Vara: Anne Winnes

10. trinn: Anne-Rita Olufsen

Vara: Randi Gulliksrud

DSC_0138