Ansatte

MØT VÅRE HØYT KVALIFISERTE LÆRERE OG ANSATTE

Ansatte

TRUDE E. JAHREN
REKTOR
trude@dnsmalaga.com

Ansatte

HILDE RASMUSSEN
ASSISTERENDE REKTOR
hilde@dnsmalaga.com

Ansatte

CATHRINE STEEN
KONTORSJEF
post@dnsmalaga.com

Ansatte

TERESA S. HOVLAND
TEAMLEDER PÅ BARNETRINN, KONTAKTLÆRER 7. TRINN, ADJ M/TILL.
teresa@dnsmalaga.com

Ansatte

MARIE CHRISTIN EIVOR CYGNEL
TEAMLEDER UNGDOMSTRINN, KONTAKTLÆRER 10. TRINN. LEKTOR
marie@dnsmalaga.com

Ansatte

PETTER TRYGGESTAD
KONTAKTLÆRER 9. TRINN, IKT-ANSVARLIG, ADJ M/TILL.
petter@dnsmalaga.com

Ansatte

KIM FJELKING SLAATSVEEN
IKT-ANSVARLIG, FAGLÆRER. ADJUNKT M/TILL.
kim@dnsmalaga.com

Ansatte

ØRJAN RASMUSSEN
IKTANSVARLIG, FAGLÆRER, ADJUNKT
orjan@dnsmalaga.com

Ansatte

METTE SIMENSEN
SPESIALPEDAGOG OG MUSIKKLÆRER
mettes@dnsmalaga.com

_MG_09945

MARGRETHE HEYN
KONTAKTLÆRER 1. og 2 TRINN, ADJUNKT
margrethe@dnsmalaga.com

Ansatte

LINDA SAKSEIDE
KONTAKTLÆRER 3. OG 4. TRINN, ADJUNKT M/TILL.
linda@dnsmalaga.com

Ansatte

AGRIN KUSTANI
KONTAKTLÆRER 5. OG 6. TRINN, FAGLÆRER. ADJUNKT
agrin@dnsmalaga.com

Ansatte

KURT ROBERT ERIKSEN 
KONTAKTLÆRER 8. TRINN. RÅDGIVER. ADJUNKT M/TILL.
kurt@dnsmalaga.com

DSC_0117

WENCHE GULDBERG
SPESIALPEDAGOG, FAGLÆRER. ADJUNKT M/TILL
wenche@dnsmalaga.com

Ansatte

LUCIA NUÑEZ DELGADO 
FAGLÆRER GYM, SPESIALPEDAGOG
lucia@dnsmalaga.com

Ansatte

FRODE ANDRE LANGEVOLD
FAGLÆRER, ADJUNKT OG TILLITSVALGT
frode@dnsmalaga.com

Ansatte

SUSANNE CANO FÅLTSKOG
LEKTOR, FAGLÆRER I SPANSK OG MAT & HELSE
susanne@dnsmalaga.com

Ansatte

VIBEKE METHLIE
ADJUNKT, FAGLÆRER I SPANSK OG MAT & HELSE
vibeke@dnsmalaga.com

Ansatte

DORIEN LID
KONTAKTLÆRER 5. og 6. TRINN
dorien@dnsmalaga.com

Ansatte

STINE MEHAMMER
SPES.PED. UNGDOMSTRINNET
stine@dnsmalaga.com

Mette

METTE FINSRUD
MILJØTERAPEUT, VERNEPLEIER
mette@dnsmalaga.com

Ansatte

LUISA PALOMAR
FAGLÆRER, SPANSK
luisa@dnsmalaga.com

Ansatte

NINA CICILIE KAASIN SIMARUD
SKRIBENT/MARKED/ASSISTENT
nina@dnsmalaga.com

Sarah

SARAH OLVING HEM
ASSISTENT
sarah@dnsmalaga.com

Ansatte

KRISTINE
VIKAR
kristine@dnsmalaga.com

Ansatte

MELISSA JADE MATHISEN
VIKAR
melissa@dnsmalaga.com

Ansatte

CRISTINA RØDAL MAHLE
ASSISTENT
cristina@dnsmalaga.com

Ansatte

SILJA BOLSTAD
KANTINEMEDARBEIDER
silja@dnsmalaga.com

Ansatte

SALVADORA C. SAMPALO
KANTINEMEDARBEIDER
scorpio-691@hotmail.com

_MG_10102

WALTER MIRANDA
VAKTMESTER
walther@dnsmalaga.com

kvinne

JOSEFINA ORTEGA CANO
RENHOLD