Vi redigerer film – i 2. og 3. trinn!

– Elevene på 3. trinn brukte sin iPad og hver rettighet ble lest opp og enkelt dramatisert i skolegården, forteller Linda. Alle fikk prøve både å filme, lese og dramatisere. Deretter var det 3. trinns oppgave å redigere de ulike klippene sammen til en kort film.

Innføring i iMovie
Vi redigerer film – i 2. og 3. trinn!Linda ga elevene en enkel innføring i iPad appen «iMovie», som er en app de kommer til å få nytte av senere i ulike sammenhenger. De lærte å dele opp de ulike klippene, slette uønskede klipp og sette titler på filmene. Til slutt ble de ferdige filmene vist til 2. trinn.

Til høyre: Elevene lærer om redigering av film –  i KRLE-timen! Å gå på en skole som bruker iPad i undervisningen gir varasjon og fenger elevene.
Gode, aktive læremetoder
Med film som undervisningsmetode, leser elevene replikkene så godt at de kan si dem utenat foran kameraet.

Vi redigerer film – i 2. og 3. trinn!
Sofie viser filmen som gruppen hennes har laget. Flere av barnas rettigheter, for eksempel retten til å leke og retten til å vite hvem sin mor og far er, ble veldig underholdende dramatisert, og latteren satt løst under filmfremvisningen.

Å se seg selv på film er veldig spennende, og det er mange elever i 2. og 3. trinn som kan mye om FNs barnekonvensjon nå. Inkludert den påfølgende diskusjonen om hvordan man teknisk kunne filmet enda bedre for å få frem poengene, ble det mye god og aktiv læring i Lindas timer denne uka.

Tekst og bilder ved
Nina C. Kaasin Simarud